Dịch vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM

Hotline : 024 7304 8555 - 0972 89 3311 - 0983 676 232

Email : info@moitruongsmart.com

Dịch vụ đánh giá tác động môi trường ĐTM

Đánh giá tác động môi trường bao gồm nhiều công việc khác nhau. Nhằm xem xem một dự án từ khi xây dựng đến hoạt động có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường. Từ đó đề ra những biện pháp xử lý, đề phòng rủi ro, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, kinh tế xã hội tại đó.

Xem thêm

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký tư vấnx

    Nhận hồ sơ năng lựcx